LT1918 mokykloms

LT1918 – Šimtmečio konkursas bei istorijos pažinimo patirtys mokykloms!

Konkursiniai darbai:

 


Kviečiame registruotis 9-12 klasių moksleivius (gimnazistus) ir išbandyti unikalias istorijos tyrimų patirtis!  

Registruokite 5-7 moksleivių / gimnazistų komandą, gaukite profesionalių istorijos tyrėjų konsultaciją, parenkite pasirinktos Šimtmečio temos pristatymą, dalyvaukite konkurse ir laimėkite prizus. Dalyvaudami įgysite galimybę išbandyti įvairias autentiškos istorijos pažinimo patirtis.

Registracija internete  https://goo.gl/forms/DmYzL0MdYoHt815w2 (registracija uždaryta).

Autentiškos istorijos projektą LT1918 (www.lt1918.lt) vykdo profesionali istorikų komanda, bendradarbiaujanti su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu (VU IF), Lietuvos centriniu valstybės archyvu (LCVA) bei kitomis institucijomis. Projektą remia Maxima“, projekto turinio sklaidos partneris DELFILT1918 pristato specialias Valstybės atkūrimo šimtmečio veiklas Lietuvos mokykloms. Šiomis veiklomis jaunimui bus suteikiamos interaktyvios ir įdomios istorijos pažinimo galimybės, padėsiančios giliau suprasti valstybės raidą bei skatinančios kritiškai žvelgti į įvairiapusę mūsų valstybės praeitį.

Visų veiklų trukmė (įskaitant komandinės užduoties konkursą) – nuo 2018 m. kovo 15 d. iki 2018 m. gegužės 1 d. (realus įsitraukimas priklausys nuo pasirinktos užduoties sudėtingumo).

Registruotis gali komandos iš visų Lietuvos mokyklų. Tereikia komandos kapitonui arba kuruojančiam mokytojui užregistruoti 9-12 klasių moksleivių komandą, kurią gali sudaryti 5-7 moksleiviai, išsirinkę savo kapitoną. Viena mokykla gali registruoti iki 3 komandų. Esant labai dideliam užsiregistravusių komandų skaičiui, organizatoriai pasilieka teisę stabdyti registraciją anksčiau laiko. Paskubėkite!

Daugiau informacijos: info@lt1918.lt.

Apie LT1918 veiklas

Veiklos susideda iš kelių etapų (dalių). Pagrindinis etapas – komandinės užduoties vykdymas (1914-1918 m. istorijos šaltinių tyrimas ir jų pristatymas), sykiu bus organizuojamos papildomos gyvosios istorijos veiklos (susipažinimas su istorijos tyrėjo darbu archyvuose bei interaktyvios diskusijos). Detalesnė informacija apie atskiras veiklas pateika žemiau.

PAGRINDINĖ VEIKLA: Komandinė užduotis – teminis istorijos tiriamasis projektas ir trumpas pristatymas. Kiekviena užsiregistravusi komanda turės galimybę pasirinkti jai įdomią, su valstybės šimtmečiu susijusią aktualią temą ir parengti trumpą pristatymą pagal autentiškus 1914-1918 m. šaltinius. Dalyviai sulauks konsultacijų iš profesionalaus tyrėjo ne tik bandydami identifikuoti juos dominančią temą, bet ir užduoties vykdymo eigoje. Pagal apsibrėžtą temą komandos parengs trumpą (8-12 skaidrių) prezentaciją ir netgi galės prisidėti prie projekto LT1918.lt portalo ir facebook.com/LT1918/ puslapio turinio kūrimo. Geriausios užduotį atlikusios komandos bus apdovanotos prizais!

Temos bus tvirtinamos pirmame programos etape (šaltiniai ir užduoties formatas bus detalizuoti). Užduotys turės būti atliktos iki balandžio mėn. (atskiro komandos nario užimtumas iš viso sieks apie 2-4 val.). Komandas konsultuos profesionalūs tyrėjai (jauni istorikai), kurie padės surasti specialius autentiškus 1914-1918 m. laikotarpio internetinius šaltinius.

Galimų temų pavyzdžiai:

  • Sveiki, Signatare! Pasirinkto signataro žmogiškojo paveikslo pateikimas pagal jo dienoraščių, straipsnių susirašinėjimo medžiagą. Koks jis buvo žmogus? Kokiais rūpesčiais jis gyveno?
  • Užsienio spauda apie Lietuvą. Ką apie Lietuvą ir jos žmones 1914-1918 m. rašė užsienio spauda? Kokį Lietuvos įvaizdį atspindi tokie straipsniai?
  • Lietuvos 1915-1918 m. kasdienybė. Kaip atrodė Pirmojo pasaulinio karo laikotarpio lietuvių kasdienybė? Kokie buvo jų vargai, veiklos, rūpesčiai? Kaip atrodė Lietuvos miestai ir kaimai?
  • Lietuvos diplomatija ir politikų veikla. Kokiais veiksmais Lietuvos Taryba ir kiti aktyvūs inteligentai siekė valstybės nepriklausomybės?
  • Lietuvių verslumas ir šalies ūkis. Kaip atrodė Lietuvos ūkis? Kokie buvo versliausių lietuvių užsiėmimai?
  • Kita pasirinkta atitinkamo laikotarpio tema.

Parengta prezentacija bus siunčiama projekto LT1918 komandai vertinimui (rekomenduojame pristatyti ir aptarti ją istorijos pamokoje). Prezentacijos vertinimo kriterijai: temos atskleidimas, išsamumas, paprastas (suprantamas) ir originalus pateikimas. Prezentacijas įvertins patyrę istorijos tyrėjai, geriausios komandos bus apdovanotos!

KITOS PROGRAMOS VEIKLOS

Gyvosios dirbtuvės. Prof. Liudas Mažylis Lietuvos nepriklausomybės aktą surado vieną pusdienį praleidęs Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos archyvuose.  Gaukite profesionalias istorijos tyrėjų konsultacijas ir apsilankykite artimiausiame archyve.

Renginys mokykloje  „Šimtmečio tiltas“. Dalis iš užsiregistravusių mokyklų (tos, iš kurių bus užregistruota bent viena komanda) balandžio mėn. turės galimybę sudalyvauti specialiame renginyje „Šimtmečio tiltas“. Renginio metu mokyklos komandos pristatys savo atliktas temas, taip pat dalyvaus diskusijose su LT1918  tyrėjų komanda ir žymiais Lietuvos visuomenės veikėjais. Išsamesnė informacija užsiregistravusioms mokykloms bus pateikta vėliau.

Suprasdami praeitį keičiame ateitį!

Projekto LT1918 komanda