Apibendrinimas | 1917 m. gruodis: pasirinkimų kryžkelėje

Autorius: LT1918

Lietuva: pasirinkimų kryžkelėje 
• 1917 m. gruodžio mėn. Lietuvos Taryba renkasi į III darbinę sesiją. Ima dominuoti Antano Smetonos ir Jurgio Šaulio propaguojama vizija, anot kurios tiesiausias kelias į Lietuvos Nepriklausomybę yra grįstas bendradarbiavimu su Vokietija. Didžioji dalis Tarybos delegatų įsitikinę, kad lietuviai nėra subrendę demokratijai – atgimsiančioje Lietuvoje ji sudarytų terpę chaosui. Siekdami užsitikrinti vokiečių palankumą, valstybininkai ketina ieškoti monarcho Lietuvai katalikiškose Vokietijos žemėse.
• 1917 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Taryba žengia itin svarbų žingsnį – Antanas Smetona ir dar penki jo bendražygiai kartu su Vokietijos atstovu pasirašo, o kitą dieną paskelbia Lietuvos Nepriklausomybės deklaraciją. Dalis Tarybos narių į ją žvelgia įtariai, mat pareiškime įsipareigojama „sueiti į ilgalaikius ir glaudžius“ santykius su Vokietija, tačiau dauguma pritaria dokumento formuluotei.
• 1917 m. gruodžio 27 d. Tbilisyje įvyko Kaukazo lietuvių suvažiavimas. Tarp suvažiavimo delegatų buvo lietuvių atstovai iš Tbilisio, Aleksandropolio, Batumio, Karso, Trabzono – viso 21 atstovas. Buvo išrinktas prezidiumas ir jo garbės pirmininkas Petras Vileišis.

Laikmečio spalvos
• Artėjant didžiosioms metų šventėms, nustekentą Lietuvą apgaubia kalėdinė nuotaika. Vietinius džiugina mažėjančios arbatos, kavos, cukraus ir kitų kasdienių maisto produktų kainos, kurias prekybininkai keičia atsižvelgdami į gerėjančią tarptautinę situaciją ir įsigaliojusias paliaubas tarp vokiečių bei rusų karių.
• Nepaisant karo metu patirtų nuostolių ir vokiečių okupacijos priespaudos, nuovokūs visuomenininkai įžvelgia neįtikėtiną progresą: paruošiama vis daugiau mokytojų, daugėja lietuviškų mokyklų, kyla lietuvių sąmoningumo lygis, bendromis jėgomis Lietuvos klausimas vis garsiau girdimas užsienio spaudoje ir įvairių valstybių valdžios atstovų pokalbiuose.
• Daugelis kaimuose gyvenančių ir pas turtingesnius ūkininkus tarnaujančių Lietuvos vaikinų ir merginų tarpušvenčio poilsį išnaudoja susitikimui su artimaisiais, o dėl griežtų elektros naudojimo apribojimų tamsiose Kauno ir kitų miestų krautuvėse pirkėjų laukiantys prekybininkai tikisi „auksinės savaitės“. Kontroliuojamas net ir šventinių atvirukų turinys, kuriuos privalu siųsti per valdžios kontroliuojamas pašto įstaigas. „Nelegalių“ sveikinimų gabentojams gresia didžiulės baudos!

Tarptautinė politika
• 1917 m. gruodžio 22 d. Brest-Litovske už derybų stalo sėda Rytų fronte kariaujančių valstybių atstovai, suteikdami pranešimus apie tarptautinę politiką sekantiems Lietuvos gyventojams viltį, kad „baisusis karas“ eina į pabaigą. Sparčiai besirutuliojantys įvykiai neša ne tik taikos viltį, bet ir didėjantį nerimą: kas bus toliau? Dalis žmonių įsivaizduoja Lietuvą tik „po rusais“ arba „po vokiečiais“, o apie nepriklausomą Tėvynę net nesvajoja.

—————

Pastaba: perspausdinant nuoroda į LT1918.lt yra būtina.

Tiesioginė transliacija iš 100 metų praeities pasiekiama ir per projekto LT1918 Facebook puslapį – https://www.facebook.com/LT1918/posts/.