1918 m. | Jonas Šmikis keliauna namon |

LT1918 kartu su Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka pristato unikalius senuosius lietuviškus garso įrašus, kuriuose išgirsite kaip skamba prieš daugelį metų atlikti muzikiniai kūriniai ar aktorių įgarsintuose dialoguose užfiksuota lietuvių kalba. 

Jonas Šmikis keliauna namon [Garso įrašas] : dialogas / atliko Juozas Plieniunas ir Pijušas Lušnakojis. Maušiaus kelionē : monologas / atliko Pijušas Lušnakojis. – [2-oji laida]. – [JAV] : Columbia : Columbia Graphophone Company, [1918?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., akust., mono]. – Įrašyta: New York, ca September, 1918. – Įrašo duomenys nustatyti iš: Spottswood, Richard K. Ethnic Music on Records. Chicago, 1990. Vol. 3, p. 1555. –  Columbia E 4237,  84827,  84828


Didžiausia paskata autentiškos lietuviškosios plokštelės leidybos vystymuisi ir sklaidai buvo plintantis tautinio atgimimo sąjūdis, žadinęs patriotines muzikų profesionalų ir mėgėjų ambicijas bei norą parodyti pasauliui ir įamžinti lietuvišką muziką. Po Rygos lietuvių inteligentų, įrašiusių 1908 metais pirmąsias lietuviškas plokšteles, 1912 metais leidybos iniciatyvą perėmė Amerikos lietuviai emigrantai, kad išgarsintų Lietuvą Amerikoje – garso įrašo tėvynėje. Lietuviškų plokštelių leidybos pradininkų pavyzdžiu pasekė daugelis lietuvių muzikų JAV, o vėliau ir Kanadoje, Argentinoje,  Europoje.

Daugiausia senųjų lietuviškų plokštelių iki 1940-jų metų yra išleidusios seniausios pasaulyje plokštelių leidybos firmos “Columbia” ir “Victor” (JAV), pradėjusios leisti lietuviškas plokšteles nuo 1912-jų metų. R. K Spottswood’o dikografijos ”Ethnic Music on Record. A Discoraphy of Ethnic Recordings Produced in United States, 1893 to1942” trečiajame tome ”Eastern Europe” užregistruotos lietuviškos plokštelės iš viso apima 523 “Columbia” firmos įrašus. Iki Lietuvos nepriklausomybės šiose firmose jau buvo įsirašę žymiausi išeivijos ir tuo metu JAV gastroliavę lietuvių muzikai profesionalai ir mėgėjai bei chorai.

Vienoje firmos „Columbia Graphophone Company“ išleistoje plokštelėje (įrašyta 1918 m., Niujorkas) – Pijaus Bukšnaičio (Pijušo Lušnakojo) ir Juozo Plieniūno (Juozo Geležiūno) literatūriniuose vaizdeliuose – užfiksuotas Amerikos lietuvių komiškas gyvenimo paveikslas. Duetas įrašė daugybę populiarių vadinamųjų „komiškų rekordų“, o Pijus Bukšnaitis (1881-1967) dar buvo aktyvus visuomenininkas, chorvedys, žurnalistas, vertėjas, leidinių redaktorius, dramaturgas, kūrė libretus Miko Petrausko operetėms.

Iš reklamos, išspausdintos laikraštyje „Draugas“ 1921 m. lapkričio 4 d.:

„Ar jūs nenorėtumėt, kad per Kalėdas aplankytų jus tokie ganius žmonės, kaip Plieniunas. Lušnakojis, Kutėnis, Lietuvių Orkestrą, Geležiūnas, Bukšnaitis (…)? Štai visi jie čia yra ant vėliausių C’olumbios Rekordų, lietuvių kalboje, daug jų Kalėdų dvasioje – tai dovana, kuri jūsų šeimynai ir draugams geriausia patiks.“

Nacionalinės bibliotekos senųjų lietuviškų šelako plokštelių archyvas buvo formuojamas daugelį metų bendradarbiaujant su žymiausiais lietuviškos plokštelės tyrinėtojais ir kolekcininkais – vilniečiu Algirdu Motieka, surinkusiu išsamiausią Europos firmų plokštelių rinkinį ir paskyrusiu jį Nacionalinei bibliotekai bei Vytautu Strolia, taip pat padovanojusiu Nacionalinės bibliotekai savo didžiausią JAV, Kanados ir kitų šalių firmų senųjų lietuviškų šelako plokštelių kolekciją. Lietuviškų šelako plokštelių kolekcija pripažinta nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir 2007 metais įtraukta į UNESCO programos ,,Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.


Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus parengtas aprašas.

Šis įrašas negali būti kopijuojamas, perrašomas į kitus interneto kanalus, atgaminamas išorinėse laikmenose ir kitaip naudojamas be Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos sutikimo.