1917 m. | Nuotraukų albumas: Johannes Wronka leidinio “Kurland und Litauen, Ostpreussens Nachbarn” (liet. “Kuršas ir Lietuva, Rytprūsių kaimynai”) iliustracijos

https://archive.org/details/kurlandundlitaue00wron