1917 m. gruodis | Sovietų Rusijos diplomatai atvyksta į pasitarimus dėl galimos taikos į Brest-Litovską