1917-1918 m. | Dokumentų rinkinys: Lietuvos Taryba