1915-1918 m. | Nuotraukų albumas: Panevėžys (vokiečių okupacijos laikų atvirukai ir nuotraukos)

Nuotraukos ir atvirukai iš Panevėžio Kraštotyros muziejaus rinkinių, parengtų pagal Kraštotyros muziejaus medžiagą ir A. Vaicekausko  asmeninę kolekciją, taip pat kitus šaltinius.

Pirmieji atvirukai su Panevėžio miesto vaizdais ir užrašais prancūzų kalba yra žinomi nuo 1899 m. Amžiaus pradžioje Panevėžyje atvirukus leido fotografai L. Slonimskis ir J. Trakmanas. Pirmojo pasaulinio karo metais daug atvirukų išleido įvairios Vokietijos leidyklos.