1915-1918 m. | Dokumentų rinkinys: Vokiečių okupacinio rėžimas