1918 m. vasario 24 d. | Du kauniškiu gaminiu

Abu juodu šiandien priguli jau praeičiai. Abu tapo karo aukomis. Ar juodu ateityje vėl atgis, dabar nežinia. Tatai buvo kauniškis „uostomasis tabakas“ ir „kauniškis midus“. Šituodu gaminiu Kauno miestui seniau daug ką reiškė.

Abu juodu šiandien priguli jau praeičiai. Abu tapo karo aukomis. Ar juodu ateityje vėl atgis, dabar nežinia. Tatai buvo kauniškis „uostomasis tabakas“ ir „kauniškis midus“. Šituodu gaminiu Kauno miestui seniau daug ką reiškė. 18 metašimčio gale ir 19-tojo pradžioje buvo labai pagarsėjęs kauniškis uostomasis tabakas. Kai kurie kauniškiai tikrina, jog Didysis Napoleonas teuostydavęs tiktai kauniškį tabaką, kurio gaminimu užsiimdavę vyriausiai vienuoliai bernardinai. Jie gamindavę geriausios rūšies tabaką. Kada vienuoliją išdildė, uostomąjį tabaką pradėjo gaminti ir pardavinėti viena berlyniškė tabako dirbtuvė ir „kauniškio uostomojo“ vardu.

Dar labiau už tabaką buvo įgarsėjęs kauniškis midus, kurį seniau pardavinėdavo „midinėse“. Paskutinis midaus gamintojas buvo p. Ginburgas. Karo pradžioje jis turėjo išsikelti iš Kauno. Dabar ir šitas kauniškis gaminys priguli praeičiai. Seniau midų labai mėgdavo gerti, nes tatai buvo sveikas gėrimas. Midaus darymas buvo labiausiai paplitęs karaliaus Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto laikais, kuriuodu dažnai gyvendavo Kaune ir lenkams prigydė daug lietuviškų papročių. Vienuoliai bernardinai, kurie 15 metašimčio viduryje apsisėdę Kaune, versdavosi midaus darymu. Gerus lašus jie, mat, mokėjo gerbti. Vargu galima tikėtis, jog ateityje midaus darymas vėl atsigaus. Greičiau galima laukti, jog kurią dieną vėl bus galima uostyti kauniškis tabakas; bet būtų gera, kad jo nebūtų pirmiau, kol nebus išnykusis dabartinis pavaduojamasis tabakas.


Teminę rubriką #Lietuvių verslumas pristato projekto rėmėjas Maxima LT. Šioje rubrikoje supažindinama su versliomis Lietuvos asmenybėmis ir procesais apibrėžusiais Lietuvos ūkio padėtį ir pokyčius.


Šaltinis: Du kauniškiu gaminiu. (1918, Vasario 26). Dabartis (25), p. 3. [žiūrėta 2018-01-24] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23986&seqNr=3

0