1918 m. spalio 31 d. | Meteorologijos įstaiga Lietuvoje

Jau metai tam atgal, karinė Lietuvos valdžia įtaisė vieną stotį, kuri matuoja oro spaudimą, temperatūrą (oro ir žemės), vėją, atodrėkį, oro šlapmę, saulėtą ir ūkanotą laiką.

Kaip jau pranešėme apie įsteigiamų meteorologijos įstaigų planą, štai dar ką praneša: ištyrinėjimui meteorologijos elementų karinė Lietuvos valdžia atkreipia didžią domę. Jau metai tam atgal, karinė Lietuvos valdžia įtaisė vieną stotį, kuri matuoja oro spaudimą, temperatūrą (oro ir žemės), vėją, atodrėkį, oro šlapmę, saulėtą ir ūkanotą laiką. Tie matavimai sunaudojami kaip Berlyno meteorologijos stotyje, su kuria surišta šita stotis. Spragas, paliktas karo metais, dapildo įvairiais kariniais pastebėjimais. Šalia to jau pradėti prirengiami darbai išstatymui stočių tinklų oro tyrinėjimui.


Šaltinis: Meteorologijos įstaiga Lietuvoje. (1918, Spalio 31). Dabartis (177), p. 3. [žiūrėta 2018-10-29] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23973&seqNr=3

2+