1918 m. spalio 28 d. | Reikia įvairių rūšių valdininkų-specialistų!

Lietuvos Valstybės Tarybai rengiantis valdžios įstaigas kurti, reikia įvairių rūšių valdininkų specialistų. Tuo tikslu yra skubiai renkamos žinios apie žmones, galinčius užimti valdininkų vietas Lietuvoje.

Lietuvos Valstybės Tarybai rengiantis valdžios įstaigas kurti, reikia įvairių rūšių valdininkų specialistų.

Tuo tikslu yra skubiai renkamos žinios apie žmones, galinčius užimti valdininkų vietas Lietuvoje.

Todėl prašomi visi tie, kurie norėtų stoti Lietuvos Tarybon, kuo veikiausiai atsiųsti pranešimus apie save ir apie tuos gimines ir pažįstamus, kurie tuo tarpu pasilikę Rusijoje ar dėl kitų priežasčių to padaryti negali.

Tuose prašymuose turi būti atsakyta į šituos klausimus:

1. Pavardė, vardas, adresas.

2. Specialybė.

3. Kada ir kokią mokyklą išėjęs.

4. Kokios amžiaus ir sveikatos.

5. Kokioje įstaigoje ir kiek laiko tarnavęs.

6. Kokias kalbas moka žodžiu ir raštu.

7. Kas gali jį rekomenduoti ir koks jojo adresas.

8. Kokią tarnybą ir kokiose apskrityse norėtų užimti.

9. Vienas (viena), ar su šeima.

Kas jau įsiregistravęs, prašoma antrąsyk neberašyti.

Pranešimai prašoma siųsti šiuo adresu: Wilna, an den Litauischen Staatsrat, Georgstr. Nr. 13.

Valdininkų registracijos skyrius prie Valstybės Tarybos.


Šaltinis: Pranešimas. (1918, Spalio 26). Dabartis (173), p. 1-2. [žiūrėta 2018-10-23] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23968&seqNr=2

0