1918 m. spalio 25 d. | Moteriškė per karą virto vyru

Moterų gydytojas dr. Alfredas Aleksanderis laikraštyje „Berliner klinische Wochenschrift“ praneša turbūt vienintelį atsitikimą, jog per karą įvyko lyties atsimainymas.

Moterų gydytojas dr. Alfredas Aleksanderis laikraštyje „Berliner klinische Wochenschrift“ praneša turbūt vienintelį atsitikimą, jog per karą įvyko lyties atsimainymas. Kalbamasis asmuo yra 34 metų amžiaus sodietė. Jos vyras, su kuriuo ji gyveno bevaikėje moterystėje, nuo karo pradžios kareiviauja. Jau metai, kaip jisai nebėra buvęs namie. Paskutinį pusmetį ji labai buvo susirūpinusi dėlei savo paties gyvybės. Staiga ji pastebėjo, jog jos kūnas pradėjo stebėtinai mainytis, jos kūnas nebeveikė taip, kaip ligi tol, balsas pasidarė storas, veidas, oda ir kūnas įgijo vyrišką išvaizdą, ilgi jos plaukai pradėjo pluokštais slinkti, o veidas apžėlė juoda barzda. Gydytojas paaiškino, jog tatai ne vadinamoji „senbobių barzda“, o tikra vyriška barzda. Vyru virtusioji žmona gydytoją tikino, jog ji prieš karą ant savęs nebuvusi pastebėjusi jokio fizinio, nė psichinio nepaprastumo. Dr. Aleksanderis šitą įvykusį lyties atmainymą vadina „karo amonoroe“, kuri, turbūt, esanti įvykusi per didį jos susirūpinimą vyro gyvybe. Įdomu, ar sugrįžus vyrui ji vėl atvirs į moterį; tada šitas atsitikimas, kuris dabar išrodo lyg kokie juokai, įgis malonesnės užbaigos.


Šaltinis: Moteriška per karą virto vyru. (1918, Spalio 25). Dabartis (172), p. 4. [žiūrėta 2018-10-23] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23967&seqNr=4

0