1918 m. spalio 11 d. | Gatvių biržos

Ant siaurų šaligatvių matai susirinkus visą „kamuolį“ žmonių, jie tariasi čia apie valsčiaus reikalus, bendrai skaito laikraštį arba svarsto kokius privatinius reikalus, nebodami to, kad praeinantieji turi pasitraukti jiems iš kelio.

Gatvių biržos – tai yra paprotys kai kuriuose Lietuvos miesteliuose, kurį nepildyti būtų garbingiaus, negu pildyti. Ant siaurų šaligatvių matai susirinkus visą „kamuolį“ žmonių, jie tariasi čia apie valsčiaus reikalus, bendrai skaito laikraštį arba svarsto kokius privatinius reikalus, nebodami to, kad praeinantieji turi pasitraukti jiems iš kelio. Bet šaligatviai ne dėl pasitarimo ten kokių reikalų, o vien tiktai vaikštinėjimui. Kai kuriose vietose tie žmonės elgias taip begėdiškai, jog policija turėjo įsikišti. Tą paprotį reikia būtinai pašalinti, ir kits kitą tokiuose sykiuose perspėti.

Ariogalos turgaus aikštė. (nuot. https://www.miestai.net)


Šaltinis: Gatvių biržos. (1918, Spalio 11). Dabartis (160), p. 3. [žiūrėta 2018-10-04] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23954&seqNr=3

0