1918 m. sausis | Kaizerio karikatūra

Karikatūra: „Kaizerio dūšios lekiojimas“. „Tarka“ 1918 m. sausio mėn. numeris.


Šaltinis: (1918, Sausio). Tarka (48), p. 2. [žiūrėta 2018-01-19] Prieiga internete http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_155325_17

0