1918 m. sausio 7 d. | Pražuvo pusnyje

Į miesto piliečių policiją atėjo žinios, jog miesto apylinkėje radę keletą žmonių užpustytų ir negyvai sušalusių. Kiek žmonių yra išviso žuvę, to tikrai dar negalėjo susekti.

Sausio 2 dienos pugų Balstogės gyventojai minės ilgai. Nuo pietų ligi išnaktų miesto gatvėse siautė baisus vėsulas. Snigo smulkiu, lyg dulkės, sniegu. Ligi vakaro prisnigo sniego storokai. Vėjas šituos sniegus suvarė į didžias pusnis, tose gatvių pusėse, įkur putė vėjas, suvarė nepraeinamus sniego pylimus. – Kiek sužinota, tą dieną keletas žmonių pugoje turėjo žūti. Į miesto piliečių policiją atėjo žinios, jog miesto apylinkėje radę keletą žmonių užpustytų ir negyvai sušalusių. Kiek žmonių yra išviso žuvę, to tikrai dar negalėjo susekti. Policijai pranešė apie šešias pugoje žuvusia žmogystas. Bet gali buti, kad apie vieną kurį žuvusijį yra pranešę keli žmonės; policija tuo-tarpu nesuskubo susekti, ar ne buvo po du sykiu pranešta apie tą patį.

Balstogė, XX a. pr.

Šaltinis: “Dabartis”, 1918 sausio 8 d., No. 4, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/

 

 

0