1918 m. | Reklaminiai skelbimai (kalendorius): Padidinam paveikslus, įdedam į rėmus


Šaltinis: Būčys P. P., Gudienė U., Vidikas K., Navickas J., Žilius J., Virakas P, J.K. , Jokubauskas J, MAT., Pakštas K.. Lietuvių darbininkų kalendorius 1918 metams; 1918 m. Boston Mass., JAV. Prieiga internete [žiūrėta 2018-05-02] : http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1R0000051032

0