1918 m. liepos 26 d. | Angių gyduolė

Senoji pardavėja išskaitliavo visą eilę ligų, kurias galima pagydyti angies nuodais: kosulį, kaklo užkimimą, atsišaldymą, dantų ir galvos gėlimą, nesveiką kraują ir t.t.

Iš Kauno mums rašo:

Vaikščiodamas po Kauno rinką [turgaus aikštę] žvalgiausi, ar neužeisiu kur šviežių bulvių. Radau lietuvę pardavėją, ji turėjo ne tik šviežių bulvių, bet ir visokių uogų: serbentų, agrastų, mėlynių ir t.t. Žiūriu, kas tai įstabaus raičiojasi pintinėje – ilgoki, susiraitę juosvi sutvėrimėliai, tarytum žalčiai. Išties – tai angys, jos buvo numarytos, vienok taip gudriai suguldytos, jog išrodė visai kaip gyvos; rodos, tuoj šoks iš kašės ir įgils. Taikos metais angis įdėdavo į spiritą, kad ištrauktų jų gydomąją jėgą. Angių spiritas būdavo stebuklingas vaistas, ypač nuo sausgėlos. Tiesa, ir šiaip spiritas padėdavęs prieš sausgėlą, vienok sunkesniuose atsitikimuose vartodavo tik angių užnuodytąjį. Bet angies nuodai esą geras vaistas ir šiaip nuo visokių vidujinių ir išviršinių ligų. Senoji pardavėja išskaitliavo visą eilę ligų, kurias galima pagydyti angies nuodais: kosulį, kaklo užkimimą, atsišaldymą, dantų ir galvos gėlimą, nesveiką kraują ir t.t. Bet, deja, dabar sunku gauti spirito. Todėl dabar prasimanė angis džiovinti. Jei kas žmogui suskausta, nusilaužia galą sudžiuvusios angies, sutrina į miltus ir priima juos į vidų arba vartoja išlauk. Angies duoda ir gyvuliams, jos ypač geras vaistas neėdrioms kiaulėms. Žmona rodo pirštu, kiek mažai tereikią įmaišyti į kiaulių ėdalą, kad jos vėl pradėtų ėsti, būtų gražios ir riebios.

„O kiek kainuoja tokis sutvėrimas?“

„Šešias markes arba tris rytinius rublius. Vadinasi, nebrangu. Tai kaip, neimsite? Gaila.“

Senoji gailėdama palingavo galva. „Be reikalo, tokia proga negreit vėl atsitiks. Žinia, tamsta netiki tuo, o kas netiki, tokiam vaistas ir nepadeda!“

Gi mes patartume, kad daugiau niekas ir nebetikėtų tokiais prietarais.

Senoji rinka (dab. Steigiamojo Seimo aikštė) Kaune, XX a. 3-4 deš. (nuot. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/kauno-zinios/kur-surmuliuodavo-senieji-kauno-turgus-798-952268)Teminę rubriką #Lietuvių verslumas pristato projekto rėmėjas Maxima LT. Šioje rubrikoje supažindinama su versliomis Lietuvos asmenybėmis ir procesais, apibrėžusiais Lietuvos ūkio padėtį ir pokyčius.


Šaltinis: Angių gyduolė. (1918, Liepos 26). Dabartis (94), p. 3. [žiūrėta 2018-06-28] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23878&seqNr=3

0