1918 m. lapkričio 6 d. | Prieš sutariant sustabdyti ginklus

Vokietijos delegacija sutarti ginklų sustabdymui ir pradėti taikos deryboms šiandien pietumis yra išvažiavusi vakaruosna.

Valdiškas pranešimas:

Santarvininkų atsakymas į paskutinį vokiečių vyriausybės atsiliepimą Vilsonui šiandien yra atvykęs čionai. Atsakymą paskelbs šįvakar. Jisai pareiškia santarvininkų nuomonę apie Vilsono taikos programą, pabrėžia Vokietijos priešų reikalavimą atlyginimų ir palieka Vokietijos vyriausybės nuožiūrai susinešti su maršalu Fochu.

Vokietijos delegacija sutarti ginklų sustabdymui ir pradėti taikos deryboms šiandien pietumis yra išvažiavusi vakaruosna.


Šaltinis: Prieš sutariant sustabdyti ginklus. (1918, Lapkričio 7). Dabartis (183), p. 1. [žiūrėta 2018-11-04] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23809&seqNr=1

1+