1918 m. lapkričio 3 d. | Lietuvių teatras Vilniuje: Pirmasis koncertas

„Lapkr. 3 d. – dailės šventė. Jei Teatro Komisija ir toliau gins mus nuo balagano, tai mūsų dailės skonis, žiūrėk, bręs labai sparčiai“. 

1918 m. lapkričio 3 d. įvyko neeilinis kultūros renginys Vilniaus mieste – pirmasis Lietuvių Teatro Vilniuje organizuotas lietuviškas koncertas. Įdomių detalių apie koncertą ir žiūrovų kultūrą galima sužinoti iš žiūrovų atsiliepimų „Lietuvos aido“ laikraštyje. Recenzentas Kipras iškart po koncerto rašė: „Lapkr. 3 d. – dailės šventė. Jei Teatro Komisija ir toliau gins mus nuo balagano, tai mūsų dailės skonis, žiūrėk, bręs labai sparčiai“. Žiūrovas buvo susirūpinęs nederamu miestiečių elgesiu: „(…) patartina, kad į afišas įrašytų: „rėkauti nepriimta: bravo, bis“. Taip Airopa [Europa] nesielgia; gana katučių ir tų nepertrukšminga; ir ne sauvalingų, bet tik paskandalyti.“

1918 m. lakričio 3 d. įvykusio koncerto programa

Koncerto programa, 1918 m. lapkričio 3 d. (nuot. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvas)


Atlikėjai:

Adelė Galaunienė (nuot, Vikipedija)

 

Petras Oleka (nuot. Vikipedija)


 

Teatro rūmai (koncerto vieta)

Vilniaus teatro rūmai (dab. – Rotušė)

 


Koncerto skelbimas “Lietuvos Aide”


Šaltinis: (1918, Lapkričio 3). Skelbimų puslapis. Lietuvos aidas 122 (170), p. 4. [žiūrėta 2018-10-01] Prieiga internete:  http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66537&seqNr=4

 

3+