1918 m. lapkričio 21 d. | Pranciškus Žadeikis | Kaip vokietis Skuode žąsis pirko

[…] arba kaip štai neseniai nuo Felikso Mažrimo bürgermeisteris „pirko“ 20 žąsų. Jis išėjo pasivaikštinėti, pamatė didoką žąsų būrį ir sušuko: „Dvidešimt žąsų (Zwanzig Stück) tuojau man pristatyti!“ Tokiu būdu įgytas turtas, man rodos, nedaug tedaro garbės pirkėjui.

Šiandien mūsų taryba turėjo vėl stiprių susirėmimų su vokiečių taryba. Atvyko iš Sedos vokiečių karininkas Reedansas ir su ypatingu griežtumu užniko reikalauti, kad jam atiduotumėme visus raktus, nes tie grūdai ir kita medžiaga esą pirkta jų pinigais.

Nebepakęsdamas tokio tono, atsakiau jam irgi griežtai: „Jei vokiečiai tuos grūdus ir visa, kas yra Skuodo sandėliuose, būtų pirkę ant turgaus, tai tuomet mes visi sakytumėme, jog tie daiktai yra jūsų, bet nujau visa tai pirkta priverstinai ir tų pačių žmonių sumokėtais pinigais, valdiškomis kainomis, arba kaip štai neseniai nuo Felikso Mažrimo bürgermeisteris „pirko“ 20 žąsų. Jis išėjo pasivaikštinėti, pamatė didoką žąsų būrį ir sušuko: „Dvidešimt žąsų (Zwanzig Stück) tuojau man pristatyti!“ Tokiu būdu įgytas turtas, man rodos, nedaug tedaro garbės pirkėjui.“ Tai girdėdamas, ponas Reedansas paraudonavo, bet nieko daugiau veikti nebegalėjo. Paliko viskas po seno, t. y. turėjome abeji po vieną raktą.

Šiandien komitetui beposėdžiaujant, raudonieji pirmą sykį susikirto su ūkininkais ir tai dėl algų milicijantams. Raudonieji pareikalavo mažiausiai po pustrečio šimto rublių algos vienam milicijantui. Ūkininkai grobė sau už plaukų, tai girdėdami. Kubilius tiesiai pasakė:  „Taip brangios milicijos mums nereikia!“

Vokiečių kareivis su žąsimis, Pirmojo pasaulinio karo metai (nuot. https://1914centenary.com)


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 391-392.

3+