1918 m. lapkričio 20 d. | Justinas Zubrickas | Į Lietuvos pulkus

Vyrai, kas tik galit skubėkit

Į lietuviškus pulkus,

Valdžiai mūsų jaunai padėkit.

Nuvalykit jai takus!

Į Lietuvos pulkus

Vyrai, kas tik galit skubėkit

Į lietuviškus pulkus,

Valdžiai mūsų jaunai padėkit.

Nuvalykit jai takus!

Šiandien Lietuvai pavojus

Gresia iš visų šalių;

Reik jį gint, visiems sustojus,

Nuo plėšikų įvairių.

Ne todėl spėkas aikvojom

Pančius stengiamės numest

Ir už laisvė jos kovojom,

Kad kitiems dabar pavesti!

Darbo mes nesigailėjom

Atgimimui Lietuvos.

Daug už ją mes nukentėjom…

Neužleiskim niekam jod!

Lietuvoj nuo laiko šito

Lietuviai šeimininkaus.

Jau ir mums aušra prašvito–

Nieks daugiau mus neprigaus.

Bus gana kitiems tarnauti,

Svetimtaučių jungą traukti.

Galim patys viešpatauti,

Svetimi gal pasitraukti.

Vyrai, reik apsižiūrėti,

Laikas mums labai brangus,

Kas tėvynei nor padėti,

Eikit į naujus pulkus!

 

J. Turčinskis. ( Justinas Zubrickas)


Šaltinis: Turčinskis, J (1918, Lapkričio 20). Į Lietuvos pulkus. Lietuvos aidas 132 (180), p. 3. [žiūrėta 2018-11-02] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66494&seqNr=3

1+