1918 m. lapkričio 11 d. | Ginklų sustabdymo sąlygos

Vokietija turi išsižadėti visų Lietuvos Brastoje ir Bukarešte padarytų sutarčių.

Valdiškas pranešimas.

Šitokia yra ištrauka iš ginklų sustabdymo sąlygų:

1. Sąlygos pradeda veikti į šešias valandas po pasirašymo.

2. Tuojau išsikraustyti iš Belgijos, Fransijos, Elsas-Lotaringijos į 14 dienų. Kas iš kariuomenės dar nebus išsikraustęs, bus suimtas belaisvėn.

3. Atiduoti 5000 automobilių, pirmiausiai sunkių, 30 000 kulkosvaidžių, 3000 minosvaidžių, 2000 lėktuvų.

4. Pasitraukti iš kairiosios Reino upės pusės. Miestus Mainz, Coblenz, Köln užims priešai, taipo jau ir aplink juos ratą 30 kilometrų gylio.

5. Dešinėje Reino pusėje kraštas 30 iki 40 kilometrų pločio yra paskelbiamas neutralia sritimi. Vokiečiai turi pasitraukti ir iš šitos srities į 11 dienų.

6. Iš kairiosios Reino upės pusės nieko neprivalo išgabenti. Visos fabrikos, geležinkeliai ir t.t. reikia palikti tvarkoje.

7. Vokietija turi atiduoti 5 tūkstančius automobilių, 150 tūkstančių vagonų, 10 tūkstančių sunkių automobilių.

8. Vokietija turi išlaikyti priešų apsaugos kariuomenę.

9. Rytuose visi vokiečių kareiviai reikia atimti buvusiosna iki rugpjūčio mėn. 1 d. 1914 metų ribosna. Terminas tam nėra paskelbtas.

10. Vokietija turi išsižadėti visų Lietuvos Brastoje ir Bukarešte padarytų sutarčių.

11. Vokiečiai turi pasiduoti rytinėje Afrikoje be jokių išsiderėjimų.

12. Atiduoti Belgijos bankos turinį bei rusų ir rumunų auksą.

13. Atiduoti karo belaisvius; vokiečių belaisvius neatiduoda.

14. Atiduoti 100 nardomųjų laivų, 8 lengvus skraiduolius, 6 didžiuosius karo laivus; kiti laivai reikia nuginkluoti ir lieka santarvininkų apsaugoje neutralių valdijų arba santarvininkų uostuose.

15. Laisvas plaukymas Kattegatu, pašalinimas minų laukų ir užėmimas visų tvirtovių ir baterijų, iš kurių yra saugojamas plaukymas.

16. Jūros lieka uždaros, bėgančių jūra vokiečių laivų neliauja atiminėję.

17. Pašalinami visi Vokietijos susiaurinimai neutralių šalių laivininkystės.

18. Ginklų sustabdymas trunka 30 dienų.

Vokietijos automobilis I Pasaulinio karo metais (nuot. http://histomil.com/viewtopic.php?t=13885)


Šaltinis: Ginklų sustabdymo sąlygos. (1918, Lapkričio 12). Dabartis (187), p. 2 [žiūrėta 2018-11-09] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23814&seqNr=2

0