1918 m. lapkričio 10 d. | Kaizeris atsisakė nuo sosto

Vokietijos kaizeris, Prūsijos karalius pasiryžo atsisakyti nuo sosto.

Valdiškas pranešimas.

Vokietijos kaizeris, Prūsijos karalius pasiryžo atsisakyti nuo sosto.
Kancleris dar taip ilgai liko savo vietoje, kol nebus sutvarkyti klausimai, kurie yra atsiradę per kaizerio atsisakymą nuo sosto ir per Vokietijos karalaičio atsisakymą nuo Vokietijos ir Prūsijos sosto paveldėjimo, iš kurios priežasties dabar reikia sutvarkyti regentiją. Regentijos tarybai užmanyta pašaukti atstovą Ebertą ministerių pirmininku ir įnešti sumanymą tuojau išrašyti visuotinus rinkimus steigiaman vokiečių tautos susirinkiman, kuris privalės galutinai nuspręsti būsimą valdijos formą, priglaudžiant tas tautos dalis, kurios nori prisidėti prie valstijos.

Berlynas, lapkričio 9 d. 1918 m.

Vokietijos kancleris, Badeno karalaitis Maksas

Vokietijos Kaizeris Vilhelmas II (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Kaizeris atsisakė nuo sosto. (1918, Lapkričio 11). Dabartis (186), p. 1. [žiūrėta 2018-11-09] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23815&seqNr=1

2+