1918 m. lapkričio 1 d. | Suomių planai susisiekti oru

Iš Elsinkių [Helsinkio] praneša, kad ten yra įsikūrusi suomių bendrovė susisiekti oru, kuri ketina pradėti veikti kapitalu iš 2 ligi 6 milijonų ir yra apsiėmusi vykinti gana didžių tikslų.

Iš Elsinkių [Helsinkio] praneša, kad ten yra įsikūrusi suomių bendrovė susisiekti oru, kuri ketina pradėti veikti kapitalu iš 2 ligi 6 milijonų ir yra apsiėmusi vykinti gana didžių tikslų. Tuo tarpu ketina susisiekti oru į tris šalis, vadinasi, iš Elsinkių su Ryga, su Petrapile ir su Stocholmu. Sekdami šituo pastaruoju keliu, ketina pakeliui sustoti Abos mieste. Spėja, kad iš Rygos ir nuo Stokholmo bus galima susiekti oru ir su toliau esančiomis vietomis. Visais tais keliais ketina kasdien po vieną sykį lėkti šen ir ten, idant vyktų klotingai lenktyniuoti su garlaiviais. Vartos milžiniškų lėktuvų, tokių, kokius vokiečiai vartodavo savo ančpuoliams bombomis ant Anglijos miestų, ir šiaip tolimiems tikslams. Tokie lėktuvai gali panešti po keletą tūkstančių kilogramų, arba po 10 žmonių, ir dar po daugiau. Kiek girdėti, tų atskirų užsiėmimų atstovai Kopenhagene susieisią dar šį mėnesį, idant sutarus, kas reikia, planais susisiekti oru.


Šaltinis: Suomių planai susisiekti oru. (1918, Lapkričio 1). Dabartis (178), p. 4. [žiūrėta 2018-10-29] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23816&seqNr=4

1+