1918 m. kovas | Socialistai rengiasi kovon (karikatūra)


Šaltinis: Pirmas lapas (1918, Kovas). Tarka (50), p. 1. [žiūrėta 2018-02-26] Prieiga                         internete:

 http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000987185?exId=155327&seqNr=1/

0