1918 m. kovas | Karikatūra: „Kirpk biudžetą svaigalams“


Šaltinis: Ar ne laikas tau brolau pamesti svaigalus. (1918, Kovas). Tautos Rytas (3), p. 6. [žiūrėta 2018-03-24] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003842697?exId=34326&seqNr=6

0