1918 m. gruodžio 7 d. | Dėl kareiviavimo

Prireikus didesnės ginkluotos pajėgos, be nuolatinės reguliarinės kariuomenės, reiktų griebtis ir pagalbinės. Ją galėtų sudaryti vietų gyventojai, pamokomi aficierių, po keletą karių per mėnesį. Atsargos kariuomenės turint, būtų daug drąsiau valstybei ir labai naudinga patiems piliečiams

Daugelis jaunų ūkininkų, moksleivių, mokytojų ir kitų kitokių norėtų ginkluoti patarnauti tėvynei, tik dėl savo papildomųjų pareigų negali svetur išvažiuoti. Prireikus didesnės ginkluotos pajėgos, be nuolatinės reguliarinės kariuomenės, reiktų griebtis ir pagalbinės. Ją galėtų sudaryti vietų gyventojai, pamokomi aficierių, po keletą karių per mėnesį. Atsargos kariuomenės turint, būtų daug drąsiau valstybei ir labai naudinga patiems piliečiams: jie būtų mitrijami ir tėvynės meilės mokomi. Valstybei jie nieko neatseitų. Gi nuolat tarnaujantiems reiktų mokėti nors berno alga, kad jiems nebūtų skriaudos: laisvi, susideda atsargos senatvei.

Skis.

Vilnius. Apie 1918 m. (nuot. https://www.miestai.net/7)


Šaltinis: Dėl kareiviavimo (1918, Gruodžio 7). Lietuvos aidas 151 (199), p. 2. [žiūrėta 2018-11-10] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003846283?exId=66518&seqNr=2

0