1918 m. gruodžio 27 d. | Generolo Manerheimo žygis į Petrapilį

Gen. Manerheimas, buvąs Suomijos armijos vadas, organizuoja 30 000 kareivių armiją eiti į Petrapilį ne vėliau sausio 1919 m.

Gen. Manerheimas, buvąs Suomijos armijos vadas, organizuoja 30 000 kareivių armiją eiti į Petrapilį ne vėliau sausio 1919 m. Jam padeda santarvininkai. Karo pabūklai ir armotos gautos Suomijoj iš vokiečių kariuomenės užu santarvininkų pinigus.

Karl Gustav Mannerheim – Suomijos kariuomenės vadas. (nuot. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G_mannerheim_1918.jpg)


Šaltinis: Generolo Manerheimo žygis į Petrapilį. (1918, Gruodžio 28). Laisvoji Lietuva (12), p. 3. [žiūrėta 2018-12-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000832955?exId=113793&seqNr=3

6+