1918 m. gruodžio 20 d. | Lenkų kariuomenė Lietuvon

Gruodžio mėn. 20 d. vėl atėjo žinia, kad prancūzų delegacija Varšavoje pareikalavusi iš lenkų valdžios siųsti Lietuvon savo kariuomenę, kad sulaikius einančius bolševikus. Lenkų valdžia paprašiusi atsakymui 3 dienų laiko.

Gruodžio mėn. 19 d. Vilniun atėjo žinia, kad generolas Janušaitis yra išleidęs atsišaukimą, kuriame pareiškia imąs savo rankosna vyriausiąją buvusiojo Ober Osto komandą. Kariuomenėn kviečia lenkus, lietuvius ir gudus.

Gruodžio mėn. 20 d. vėl atėjo žinia, kad prancūzų delegacija Varšavoje pareikalavusi iš lenkų valdžios siųsti Lietuvon savo kariuomenę, kad sulaikius einančius bolševikus. Lenkų valdžia paprašiusi atsakymui 3 dienų laiko.

Marian Januszajtis – lietuvių kilmės Lenkijos kariuomenės karininkas (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Lenkų kariuomenė Lietuvon. (1918, Gruodžio 29). Tėvynės sargas (44), p. 8. [žiūrėta 2018-12-20] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000258726?exId=45075&seqNr=8

4+