1918 m. gruodžio 15 d. | Žydų atstovai Lietuvos Valstybės Taryboje

Žydų vardu Tarybą sveikino Vigodskis ir pasisakė, kad žydai nori bendrai su kitais dirbti nepriklausomosios Lietuvos naudai.

Gruodžio mėn. 11 dieną Lietuvos Valstybės Taryba priėmė savo tarpan 3 žydų atstovus: Vigodskį, Rozenbaumą ir Rachmilevičių.

Žydų vardu Tarybą sveikino Vigodskis ir pasisakė, kad žydai nori bendrai su kitais dirbti nepriklausomosios Lietuvos naudai.

Taigi tik lenkai dar tuo tarpu nedalyvauja Valstybės Taryboje. Tačiau yra vilties, kad ir su jais bus galima pagaliau susikalbėti. Bet, žinoma, Taryba galės priimti savo tarpan tiktai tuos atstovus, kurie nori dirbti nepriklausomosios Lietuvos valstybės naudai.

Tarybos atstovai dabar kalba posėdžiuose lietuviškai, gudiškai ir rusiškai, bet vyriausioji, žinoma, yra lietuvių kalba. Ja veda raštus ir atsakinėja prezidiumas bei ministeriai.

Jokūbas Vygodskis. Vilnius, 1933 m. (nuot. Vikipedija)


Šaltinis: Žydų atstovai Lietuvos Valstybės Taryboje. (1918, Gruodžio 19). Tėvynės sargas (43), p. 7. [žiūrėta 2018-12-14] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000258726?exId=45076&seqNr=7

1+