1918 m. gruodžio 13 d. | Negalima atvažiuoti Vilniun ir išvažiuoti

Nuo gruodžio mėn. 12 d. ligi 21 d. geležinkeliais civiliai žmonės negalės atvažiuoti Vilniun arba išvažiuoti iš Vilniaus, nes tuo laiku vokiečiai veš daug savo kariuomenės.

Nuo gruodžio mėn. 12 d. ligi 21 d. geležinkeliais civiliai žmonės negalės atvažiuoti Vilniun arba išvažiuoti iš Vilniaus, nes tuo laiku vokiečiai veš daug savo kariuomenės.

Kelionėje kam esant, bus leista nuvažiuoti ton vieton, kurią rodo jūsų bilietas.

Vilniaus traukinių stotis vokiečių okupacijos metais. (Iš nuotraukų albumo Vokiečių okupacijos laikų atvirukai ir nuotraukos). https://lt1918.lt/saugykla/1915-1918-m-nuotrauku-albumas-vilnius-vokieciu-okupacijos-laiku-atvirukai-ir-nuotraukos/

 


Šaltinis: Negalima bus atvažiuoti Vilniun ir išvažiuoti. (1918, Gruodžio 11). Tėvynės sargas (42), p. 13. [žiūrėta 2018-12-12] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000258726?exId=45077&seqNr=13

1+