1918 m. gruodžio 12 d. | Švedija de facto pripažino Lietuvos valstybę Vasario 16-osios akto pagrindu

Paskutinėmis vokiečių okupacijos dienomis – reikšmingas įvykis, įprasminęs Vasario 16-osios aktą. Švedija pirmoji pripažino Lietuvos valstybę de facto, Vasario 16-osios akto pagrindu.

Plačiau LT1918 teminiame straipsnyje – Lietuvos diplomatija 1918 m. pabaigoje: pirmosios mažos pergalės įtvirtinant valstybę tarptautinėje arenoje.

https://en.sporvognsrejser.dk/photos/stockholm-postkort-04

Stokholmas, XX a. II deš. (nuot. sporvognsrejser.dk)

 

 

2+