1918 m. gegužės 14 d. | Hauptmann d. Res. Pauly | Paskelbimas apie varnų naikinimą

Užaugusios varnos, ypač jauniklės, yra geras maistas.

Nuodugniam varnų naikinimui yra reikalinga sunaikinti jų lizdus ir išimti varniukus. Užaugusios varnos, ypač jauniklės, yra geras maistas.

Aš prašau gyventojus, išmetant lizdus iš medžių, padėti naikinti varnas. Pagautąsias jaunikles arba ir senes varnas gali gyventojai sau pasilaikyti arba, kol jos nepagedusios, atiduoti maisto skyriun miesto viršininkui, Dominikonų gatvė num. 3, kambarys 67. Už jaunikles mokės po 75 fenigių, o už senes po 30 fenigių.

Vilnius, gegužio 14 dieną, 1918

Der Stadthauptmann

Pauly

Hauptmann der Landwehr


https://www.pinterest.com/pin/367958232035693317/


Šaltinis: Paskelbimas apie varnų naikinimą. (1918, Gegužės 23). Dabartis (62), p. 4. [žiūrėta 2018-05-04] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23835&seqNr=4

0