1918 m. gegužės 11 d. | Reklama JAV lietuvių spaudoje: Nusipirk mosties

Tai BŪSI GRAŽUS! Ją išdirbo Mentholstum Co. Prieš eisiant gult ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, o padarys veidą TYKU ir SKAISČIU BALTU.

Nusipirk mosties.
Tai BŪSI GRAŽUS! Ją išdirbo Mentholstum Co. Prieš eisiant gult ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, o padarys veidą TYKU ir SKAISČIU BALTU. Toji mostis išima plėmus raudonus, įvodus arba šlakus ir pašalina visokius spuogus nuo veido. Pinigus gali siųsti stampomis.
J.RIMKUS
P.O. Box 36, Holdbrokk, Mass.

 


Šaltinis: (1918, Gegužės 11). Darbininkas (51-383), p. 4. [žiūrėta 2018-05-02] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0002815010?exId=71206&seqNr=4

0