1918 m. birželio 1 d. | Paskelbimas

Statyti geležinkeliui iš Kugelaičių į Mažeikius (Muravjovą) per Pajūrio, Vėžaičių, Telšių ir Sėdos apskričius tuojau reikia didžio skaitliaus paprastų darbininkų.

1. Statyti geležinkeliui iš Kugelaičių į Mažeikius (Muravjovą) per Pajūrio, Vėžaičių, Telšių ir Sėdos apskričius tuojau reikia didžio skaitliaus paprastų darbininkų.

2. Priima sveikus darbininkus – vyriškius ir moteriškas (be tikybos skirtumo), kurie gali stipriai dirbti.

3. Darbininkams reikalaujant, duoda pastogės ir maisto, už ką reikia mokėti 2 mrk. dienai. Alga išneša valandai
vyriškiams 40 fen. [pfenigių], t. y. 4 mrk. dienai,
moteriškiems 27 fen., t. y. 2,70 mrk. dienai,
nesuaugusiems darbininkams žemiau 16 metų 20 fen., t. y. 2 mrk. dienai.

Dirba 10 valandų per dieną.

4. Rūpinsis, kad darbininkai galėtų siųsti pašalpos savo šeimynoms. Taipo jau bus leista rašinėti giminėms laiškai.

5. Važiuojant į darbo vietą, kelionė atsieis dovanai. Taipo jau galima dykai važiuoti ir namo kas bus dirbęs bent 4 mėnesius. Atsiradus svarbių priežasčių, duos atvangos (vakacijų) ir dyką važiavimą namo ir pagrįžimą į darbo vietą tokiems, kurie bus dirbę bent 4 mėnesius.

Prisiduoti galima tuojau miesto valdyboje (Bürgermeister) arba pas amtsvorsteherius.

Der Kreishauptmann

gez. V. Mossner,

Rittmeister

 

Tiesiamas Skuodo geležinkelis, 1915 m.


Šaltinis: Žadeikis, P. Didžiojo karo užrašai, Vilnius, 2013, p. 350.

0