1918 m. birželio 1 d. | Naikinimas kruvinosios vyr. rytų vado srityje

Vasaros metu dažnai žmonės apserga kruvinąja [dizenterija]. Šitai ligai naikinti visą valdžios sritį dabar padalino į keturis ruožus.

Vasaros metu dažnai žmonės apserga kruvinąja [dizenterija]. Šitai ligai naikinti visą valdžios sritį dabar padalino į keturis ruožus. Kiekvienam ruožui paskyrė tam tikrą kamisorių šitai ligai grumti visokiomis galimomis įmonėmis. Kuršui kruvinosios kamisorium paskyrė štabo gydytoją dr. Ernstą Mintaujoje. Vakariniame Lietuvos ruošte kamisoriauja vyresnysis gydytojas dr. Stueleras, Skaudvilės apskričio gydytojas. Lietuvos žiemių [šiaurės] ruožui kamisorium paskirtas Vilniaus apskričio gydytojas dr. Kalle. Pietinis Lietuvos ruožas drauge su karine Suvalkų apskričio valdyba pavestas Gardino apskričio gydytojui, štabo gydytojui dr. Lorenzui. Apie kiekvieną atsitikimą, kaip tik kas suserga kruvinąja, arba kame kas išrodo apsirgęs ta liga, apskričio gydytojas praneša priklausomajam kruvinosios kamisoriui, kuris paskui daro, kas reikia tai ligai grumti.


Šaltinis: Naikinimas kruvinosios vyr. rytų vado srityje. (1918, Birželio 1). Dabartis (66), p. 3. [žiūrėta 2018-05-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23854&seqNr=3

0