1918 m. birželio 1 d. | Ginčas dėl mėšlų krūvos

Abudu buvo labai įnirtusiu. Vienas mušė medine šliure, antras akmeniu. Rosmierskis akmeniu taip sužeidė savo priešo veidą, kad viena akis liko ilgesniam laikui pagadinta.

Tikrai sakant, tai buvo visai ne krūva, o tiktai krūvelė; bet ir tatai dar nėra prirodyta. Vieną dieną ūkininkas Klačkauskas iš savo mėšlyno Suvalkuose parsivežė vežimą mėšlo. Priėjo prie jo kaimynas Mičkauskas ir sako: „Ar žinai ką, Rosmierskis taipo jau parsivežė vežimą iš tavo mėšlyno.“ Bet kad ir vyrai kartais esti liežuvininkai, tai Klačkauskas tuojau nuėjo pas Rosmierskį ir jam tatai atkartojo. Čia tarp Rosmierskio bei Mičkausko įvyko „dvikovė“, kurioje Mičkauskas tapo sužeistas. Abudu buvo labai įnirtusiu. Vienas mušė medine šliure, antras akmeniu. Rosmierskis akmeniu taip sužeidė savo priešo veidą, kad viena akis liko ilgesniam laikui pagadinta. Taikos teismas Suvalkuose Rosmierskiui uždėjo 60 markių piniginės bausmės, atsižvelgdamas į tai, kad mušė ne vienas Rosmierskis.


Šaltinis: Dėl mėšlų krūvos. (1918, Birželio 1). Dabartis (66), p. 3. [žiūrėta 2018-05-21] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23854&seqNr=3

0