1918 m. balandžio 9 d. | Bulvių ir daržovių sodinimas

Balstogės miesto viršininkas ragina miesto gyventojus sodintis bulvių ir daržovių. Bulvių sėklai galima gauti šitokiomis sąlygomis: reikia turėti iš milicijos-policijos paliudymą, kuriame priduota: 1. Kiek turi šeimynos. 2. Kur ta žemė ir kiek jos. 3. Ar dirva tinkamai priruošta, ypač, ar įtręšta. 4. Kad savininkas neturi bulvių sėklai.

Balstogės miesto viršininkas ragina miesto gyventojus sodintis bulvių ir daržovių. Bulvių sėklai galima gauti šitokiomis sąlygomis: reikia turėti iš milicijos-policijos paliudymą, kuriame priduota: 1. Kiek turi šeimynos. 2. Kur ta žemė ir kiek jos. 3. Ar dirva tinkamai priruošta, ypač, ar įtręšta. 4. Kad savininkas neturi bulvių sėklai. Atnešusieji tokį paliudymą gaus bulvių sėklai iš padedamosios miesto tarybos Balstogės mieste karinio apskričio valdybos troboje. Ateiti reikia tarp 9. Ir 12. valandos prieš pietus. Kaina 4 markės pūdui. Derliaus nuo tų duotųjų bulvių sėklos neatims. Bet tiems, kurie bus gavę bulvių sėklai po 2 pūdu galvai, kitąmet nutrauks po vieną bulviaženklį.


Šaltinis: Bulvių ir daržovių sodinimas. (1918, Balandžio 11). Dabartis (44), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23867&seqNr=3

0