1918 m. balandžio 3 d. | Pavogė daug mėsos

Ne viena šeimininkė gailinsis, išgirdusi apie tokius didelius mėsos išteklius. Mėsininkas sprendžia, kad jo yra pavogę taip už 4 000 markių naudos. Dabar slaptajai policijai pavyko kumpių vagis sučiupti.

Pasklidęs gandas apie pavogimą iš mėsininko daug mėsos išrodo tarytum kokia pasaka iš senų laikų. Nakčia iš kovo 26 į 27 dieną pas vieną mėsininką Balstogėje įsilaužė vagys ir pavogė: 40 rūkytų kumpių, 5 košelinos dešras, 60 svarų lenkiškos dešros, 20 svarų lydytų kiaulinių taukų, 40 svarų lašinių ir kitokių visokių mėsinių ir dešrinių smulkmenų. Vagys, išsipjovę stoge keletą lentų, per tą skylę įlindo anon trobon. Ne viena šeimininkė gailinsis, išgirdusi apie tokius didelius mėsos išteklius. Mėsininkas sprendžia, kad jo yra pavogę taip už 4 000 markių naudos. Dabar slaptajai policijai pavyko kumpių vagis sučiupti. Dalį vogtųjų daiktų jie jau buvo pardavę. Bet savininkui vis dar galėjo pagrąžinti 20 kumpių, didesnę dalį dešrų ir taukų.


Vilnius, 1917 m. (nuot. https://catalog.archives.gov/id/17391004)


Šaltinis: Pavogė daug mėsos. (1918, Balandžio 6). Dabartis (42), p. 3. [žiūrėta 2018-03-25] Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23856&seqNr=3

0