1918 m. balandžio 26 d. | Svarbus nurodymas

Karinės Lietuvos valdžios pirmininko paskelbimu gyventojams naujai priminė tai, kad, kas tyčia pagadins arba sunaikins fabrikų įtaisymus, trobas, švietimo įstaigas ir t.t., tą baus mirtimi.

Mums rašo iš Suvalkų:

Karinės Lietuvos valdžios pirmininko paskelbimu gyventojams naujai priminė tai, kad, kas tyčia pagadins arba sunaikins fabrikų įtaisymus, trobas, švietimo įstaigas ir t.t., tą baus mirtimi. Ne tokiuose sunkiuose sykiuose baus sunkiu kalėjimu iki gyvos galvos arba bent 10 metų. Kas tatai padarys per apsileidimą, pav. per rūkymą, tą baus kalėjimu iki 5 metų ir pinigine bausme iki 10 tūkstančių markių, arba viena kuria šituo dviejų bausmių.


Tilmanso viniu fabrikas Kuhlewindtas, 1915-1918 m.


Šaltinis: Svarbus nurodymas. (1918, Balandžio 30). Dabartis (52), p. 3. [žiūrėta 2018-03-30] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003956932?exId=23858&seqNr=3

0