1918 m. balandžio 26 d. | Reklama: Blaivus gėrimas BEVO

Pamėginkite BEVO jeigu norite blaivaus gėrimo, kuris taip geras, kaip Saazer Hops — pamatysite, į kaip gerai BEVO eina su valgiu.

BEVO

A BEVERAGE

— maistingas skonis — grynas —
blaivus gėrimas — kuris gardesnis
už visokius gėrimus.
Pamėginkite BEVO jeigu norite
blaivaus gėrimo, kuris taip geras,
kaip Saazer Hops — pamatysite,
į kaip gerai BEVO eina su valgiu.
Pirmos kliasos vietose, kur blaivu
gėrimai yra parduodami. Norite
persitikrinti, kad tikrai tas
pats paprašykite, kad prie Jūsų
atkimštų butelį, žiūrėkite, kad viršus
turėtų paveikslą Lapės. Jūsų
groserninkas Jums pristatys.
BEVO, tai geriausias gėrimas
per visus metus. Galima gauti
tiktai buteliuose ir išdirbamas per
ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS, MO.

Iškarpa iš „Draugo“, 1918 m. balandžio 26 d.


Šaltinis: BEVO (1918, balandžio 26). Draugas (99), p. 3. [žiūrėta 2018.04.25]. Prieiga internete: http://www.draugas.org/archive/1918_reg/1918-04-26-DRAUGAS-i5-8.pdf

0