1918 m. balandis | Karikatūra: „Naujas žiūronas“


Šaltinis: Ar ne laikas tau brolau pamesti svaigalus. (1918, balandis). Tautos Rytas (4), p. 8. [žiūrėta 2018-03-24] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003842697?exId=34325&seqNr=8 

0