1918 m. balandis | Iliustracija: „Tėtis dar negirtas“


Šaltinis: Mūsų jaunoji karta. (1918, balandis). Tautos Rytas (4), p. 8. [žiūrėta 2018-03-24] Prieiga internete:
http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0003842697?exId=34325&seqNr=5

0