1917 m. lapkritis | Karikatūra. Gimimų sumažėjimas

Garnys susirūpinęs, kad gimimai mažinasi!

Nuotrauka: JAV lietuvių laikraštis „Tarka“, 1917 m. lapkričio mėn., Nr. 46, p. 12.

0