1917 m. lapkričio 25 d. | Įvairūs įvykiai

Gardinas, 11.25. Neseniai Gardino miestan atėjo ūkininkas iš apylinkės parsinešti ženklo kiaulei skersti. Dar tą ženklą berašant, čia-pat raštinėn atėjo žinia iš mano ukininko vaito, kad pas jį esą radę ir atėmę neteisėtu budu paskerstą kiaulę. Taigi šis ukininkas buvo be leidimo pasiskerdęs kiaulę ir tiktai kada apie tai sužinojo vaitas, skubinosi išsimti skerdžiamąjį ženklą kiaulei, kuri jau gulėjo paskersta. Šita proga bus neprošal priminus, kad jei kas papiaus gyvulį be leidimo, visa mėsa bus atimta. Be-to tasai žmogus turės mokėti dar pabaudas arba atkalėti.

 


Šaltinis: „Dabartis”, 1917 m. lapkričio 27 d., Nr. 102, p. 3.
http://www.epaveldas.lt/
Nuotrauka: Oberost teritorijos kaimo vaizdas, 1917 m.

0