1917 m. gruodžio 9 d. | Pakorė piktadarį

Vilnius. Šeštadienį, priešpiet 15 min. po devintos, vietinio srities kalėjimo kieme pakorė Stanislovą Čivilį iš Čivilių. Jis balandžio 13 dieną vakare, susidėjęs su 13 ligi 15 kitų valakatų, kurie pasiliko nepažinti, apsiginklavęs, įsiveržė Bašuno trobosna, Šareičickiuose, ir išplėšė jo naudą.

Šaltinis: laikraštis „Dabartis“, 1917 m. gruodžio 11 d., nr. 108, p. 3.

http://www.epaveldas.lt/

 

0