1917 m. gruodžio 27 d. | Tbilisyje įvyko Kaukazo lietuvių suvažiavimas

Kaukazo lietuvių taryba. XX a. II deš.

 

Tarp suvažiavimo delegatų buvo lietuvių atstovai iš Tbilisio, Aleksandropolio, Batumio, Karso, Trabzono – viso 21 atstovas. Buvo išrinktas prezidiumas ir jo garbės pirmininkas Petras Vileišis.

0