1917 m. gruodžio 21 d. | Kalėdoms dovana!

Skelbimas laikraštyje „Dabartis“, 1917 m. gruodžio mėn.

0