(1885-1970) | Dvasininkas, Lietuvos valstybės veikėjas, krikščionių demokratų partijos įkūrėjas. Vadovavo žemės reformos įgyvendinimui.

1918 m. gruodžio 10 d. | Mykolas Krupavičius | Konferencijai artinantis