1918-1919 | Lietuvos krikščionių demokratų partijos krypties leidinys. Redagavo žymus Lietuvos valstybininkas Mykolas Krupavičius.